گروه کارخانجات اورومیانا

اورومیانا، تولید کننده انواع نمک های صنعتی، بهداشتی و خوراکی
گروه کارخانجات اورمیانا کار خود را ابتدا با مطالعه انواع نمک های دریایی و معدنی از سال هزار و سیصد و نود و توسط یک تیم متخصص آغاز نمود. سپس با ایجاد شبکه ای از معدن داران، کارخانه های فرآوری انواع نمک های صنعتی و دریایی توانست گامی مهم در ارائه محصولات با کیفیت در بازار داخلی و همچنین بازار های صادراتی بردارد. و در حال حاضر یکی از بهترین واحد های تولید و عرضه انواع نمک های صنعتی،بهداشتی و خوراکی در سطح کشور می باشد.